פרק -13-האדם-לב עסקת הנדל''ן

2 years ago

האדם - לב העסקים בכלל ועסקי הנדל"ן בפרט. הטעות המרכזית של אנשי עסקים - שהם בוחנים את המוצרים לפני שהם בודקים את הלקוחות א הטעות מתחילה כבר קודם לכן, שהם נכנסים לעסקים, שאינם תואנים את אופיים או תוכניותיהם מדוע האדם - לב עסקת הנדל"ן? על כך מדבר צחי קווטינסקי בפודקסט מרתק

איי.קיו.אל.ווי פרוייקטים בע"מ צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות