S1E3 - פרק 3: כיצד נחשוב : "חקר השוק"

1 year ago

חקר שוק- האם אפשר לעשות אותו מהבית? האם אנו חייבים לצאת לשטח? דוגמאות למה נלמד בחקר שוק מדוע חקר שוק הוא הבסיס להשקעה בנכסים. האם נכון להגיד שחקר שוק הוא לב ההשקעה בנדל"ן ומקדים גם את החישוב הפיננסי? על כל אלו בפודקאסט החדש.

איי.קיו.אל.ווי פרוייקטים בע"מ צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות