S1E66 - פרק 66-העיר העתיקה בבאר שבע-אדריכל העיר באר שבע רועי לביא ואדריכלית השימור בעיר, רותם זאבי (פרק מתומלל)

פרק מתומלל בעמוד ההקלטה באתר נדל"ן בקלות https://realeasy.co.il/old-city-beer-sheva/

3 months ago

בפודקסט מס' 66, השביעי בסדרת חקר השוק, אני מארח את אדריכל העיר באר שבע, רועי לביא, ואת אדריכלית השימור בעירייה, רותם זאבי. כאשר פניתי למנכ"לית העירייה, וביקשתי להקליט פודקסט על העיר העתיקה, זכיתי להיענות מיידית, ולשמחתי הפנית אותי אל רועי ורותם, אשר תחת ידם, צומחת התכנית של הפיכת העיר העתיקה בבאר שבע למרכז חיים, תרבות, פנאי ומגורים.במהלך הפודקסט סוקרים השניים את: הרקע ההיסטורי של העיר העתיקה (ואפילו אני זוכה לחידוש שם מפיה של רותם) תפקיד העיר העתיקה בעבר בהווה ובעתיד התוכנית המתגבשת ואשר למרות שטרם אושרה בוועדה המחוזית, הפכה ל"מדיניות התכנון" בה. העוגנים שקבעה עירית באר שבע בעיר העתיקה על מנת לקדם הפעילות ( מכללת סמי שמעון לאדריכלות, המוזיאונים ועוד...) הכנת העיר העתיקה באמצעות עבודות פיתוח סל ההטבות המתגבש ליזמים, אשר יבנו בעיר העתיקה. *מתחם פיקוד דרום ועתיד תכנונו היה לנו קשה לסיים ההקלטה, שכן ניכר היה שכולנו מאמינים ואוהבים את באר שבע בכלל ואת העיר העתיקה בפרט, וכולנו מצפים להיות כבר 5 שנים מהיום, כמו שאמר רועי, ולראות את העיר בפריחתה ובנייתה. מקווה שתתרגשו יחד איתי בעת ההאזנה. האזנה מועילה צחי קווטינסקי

איי.קיו.אל.ווי פרוייקטים בע"מ צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות