פרק 21 -כיצד נקבע את המחיר הנכס שמאי ו/או חקר שוק?!

2 years ago

האם נכון להזמין שמאי על מנת לקבוע את מחיר הנכס? או האם עלינו לעשות חקר שוק מעמיק כדי לדעת את המחיר? או האם נכון לשלב גם וגם על כך בפודקסט שהחלטתי להקליט מחוץ לתוכנית הקבועה לאור שאלות שקבלתי ולאור טעויות שאני רואה שעושים

האזנה נעימה

צחי קווטינסקי

איי.קיו.אל.ווי פרוייקטים בע"מ צחי קווטינסקי ונדל"ן בקלות